Yritys

Laamavuori Infra Oy on vuonna 2008 perustettu infra rakentamiseen erikoistunut yritys, joka toimii jo kolmannessa polvessa. Yrityksen juuret johtavat vuoteen 1961. Laamavuori Infra Oy:n liiketoiminta koostuu tällä hetkellä neljästä osa-alueesta: maarakentaminen, vesihuollon putki- ja johtolinjat, sähkö- ja televerkkoyhtiöiden maakaapeloinnit ja maa- ja kiviaines toimitukset, materiaalien jatkojalostus. Laamavuori Infra Oy toimi vuoteen 2017 asti nimellä Maansiirto ja Auraus Laamanen Oy.


Laamavuori Infra Oy:n liiketoiminta, ”tukijalkamme” koostuu useista osa-alueista:

 

 • Maa-/ infra rakentamisen kokonaisurakat: Tie- ja katurakentaminen, katuvalaistuksen rakentaminen ja huoltotyöt.
 • Kunnallistekniset työt: Vesihuollon saneeraus ja uudisrakentaminen, vesijohto- ja viemäri johtolinjat.
 • Asuin- ja teollisuus kiinteistöjen maarakennustyöt: Pohjarakentaminen, sala-ojitukset ja kuivatustyöt.
 • Maakaapeloinnit: Sähkö- ja televerkkoyhtiöiden ja kuntien katuvalaistuksen maakaapeloinnit ja asennustyöt.
 • Kuljetus- ja nosturi palvelut: Kuorma-auto- ja nosturi palvelut.
 • Maa- ja kiviaines toimitukset: materiaalien jatkojalostus ja myynti.
 • Louhinta: Kallion räjäytys perinteisin menetelmin ja kallion kiilaus käsi- ja konekiilalla
 • Mittaus palvelut: Maanmittaus, rakennusmittaus, maastomallit ja koneohjausmallien tuottaminen.
 • Roudansulatuspalvelut


 • Laamavuori Infra Oy
 • Kotipaikka: Savonlinna
 • Osoite: Ahertajantie 9, 57230 Savonlinna
 • Y-tunnus: 2168260-2
 • Yhteyshenkilö: tj. Mikko Laamanen
 • Puhelin: 0500-762603
 • Perustettu: 1961
 • Liikevaihto: n. 4,0 milj. euroa
 • Henkilöstö: 15-35 henkilöä


 

Panostamme työssämme asiakastyytyväisyyteen.
Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme sekä kalustoamme.
Seisomme aina lupaustemme takana, vuorenvarmasti.

Mikko Laamanen
Toimitusjohtaja


Yhteistyössä

Intohimonamme on moottoriurheilu ja olemmekin ylpeitä toimiessamme sponsorina
Laamavuori Snowcross  ja Crane Hill Racing -tiimeille


Yrityksemme saamat tunnustukset